WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Profillister och –ringar

no-img

Genom att enskilda sektioner vulkaniseras kan nästan alla profildiametrar förtillverkas så att de bildar en stängd ram. Man kan uppnå god hållbarhet med hjälp av hörnvärmeformar. Ett limmat diagonalsnitt kan levereras för hörn som inte utsätts för stora belastningar.

Profillisterna kan förarbetas ytterligare genom manuell sammanfogning av ändarna eller genom sneda fogar. Fogarna kan vulkaniseras eller limmas.

Skriva utSkydd av persondataImpressum