WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Skyd av persondata

Denna webbplats använder Google Remarking, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Med denna teknologi vänder man sig på nytt till användare som har besökt ett företags webbplats med målinriktad reklam på webbplatser som ingår i Google Partner nätverket.

För detta ändamål inhämtas informationer om din användning av vår webbplats som sparas med hjälp av så kallade "Cookies" på din dator. De annonser som skapas på basis av dessa informationer uppkopplas sedan av tredje part, inklusive Google.

Den information som inhämtas genom cookies om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en server hos Google i USA och sparas där. Google trunkerar sedan de tre sista ställena på din IP-adress så att en entydig sammankoppling mellan dig och IP-adressen inte längre är möjlig. Google följer dataskyddsbestämmelserna i “US-Safe-Harbor”-konventionen och är registrerad i US-handelsdepartementets “Safe Harbor”-program.

Google kommer i förekommande fall att överföra dessa informationer till tredje part om detta är lagligt föreskrivet eller om tredje part bearbetar dessa informationer på uppdrag av Google.

Din IP-adress kommer absolut inte att kopplas samman med andra data som Google har.

Du kan förhindra att informationer inhämtas och sparas genom cookies. För att avaktivera användningen av cookies går till sidan där du kan avaktivera Google-reklamen (http://www.google.com/policies/technologies/ads/).

Vi hänvisar till att Google har egna dataskyddsdirektiv som är oavhängiga av våra. Närmare information om användningsvillkor och Google- dataskyddsbestämmelser finns på (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/)

 

Skriva utSkydd av persondataImpressum