WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Haslev


no-img

WILLBRANDT Gummiteknik A/S är ett handels-, produktions- och ingenjörsföretag, som är rådgivare och marknadsförare inom området gummi- och stålkompensatorer samt produkter av gummi eller plast för vibrations-, buller- och  svängningsdämpning. Vår målsättning är att vara våra kunders favoritleverantör av tekniska gummi- och plastprodukter i alla dimensioner och seriestorlekar, antingen det gäller kompensatorer, dämpning av vibrationer, buller eller svängningar med hjälp av gummi eller gummi/metallanslutningar.

Fram till 2005 var Aage Christensen chef över företaget i Danmark. Den 1.7.05 gick Aage Christensen i pension och Johnny Anekjær övertog chefskapet. Johnny Anekjær hade sedan den 1 januari 2005 samarbetat med Aage Christensen.

WILLBRANDT Gummiteknik A/S är återförsäljare av flera kända - företrädesvis tyska företags produkter, såsom Continental ContiTech, PAGUAG, PHOENIX MEGI, E+S, och GMT. Produkterna säljs och distribueras i Danmark och i övriga nordiska länder. WILLBRANDT KG lagerför alla Continental/ContiTechs SCHWINGMETALL och en del av BARRY CONTROLS produkter. Företaget har fått uppleva en stark tillväxt under senare år och teamet består i dag av 5 medarbetare och en assistent.

Därutöver har vi ett stort urval av egna produkter och andra varumärken på lager. Till exempel lagerförs alla standardkompensatorer i gummi från DN 20 till DN 1000 samt tillhörande flänsar. Då en stor andel av vår omsättning baseras på sjöfart, är vi inriktade på snabb och exakt leverans av våra produkter över hela världen. Standardprodukter är inte alltid vad våra kunder behöver. Därför designar och utvecklar samt tillverkar vi t.ex. CAVOFLEX stålvajerupphängningar i Hamburg, samt utför mekaniskt arbete på vår egen verkstad. Dessutom använder vi oss av olika underleverantörer i Danmark.

Skriva utSkydd av persondataImpressum